ניטור ובקרה לקמפיינים מוצלחים יותר:

הנפקת דוחות אנליטיים לניטור ובקרה, מדידת המרות, מכירות, אחוזי נטישה וגולשים פעילים באתר שלכם.

המטרה היא שיפור מתמיד וניהול קמפיינים מוצלחים יותר מחודש לחודש.

הנפקת דוחות בעזרת "google analytics" ו"facebook insights" המספקים מידע מפורט על הגולשים שנמצאים באתר/עמוד שלכם, כמו את המדינה שממנה הם מגיעים, את הדפדפן שהם משתמשים בו את המכשירים שמשתמשים בהם לגלישה יחס המרה, אחוזי נטישה ועוד הרבה.

נתונים אלה עוזרים לנו לשפר וליעל את אסטרטגיות השיווק שלך כדי שתמיד תיהיה מגמת עליה בתנועה לאתר, ויותר מכירות מחודש לחודש.

ביגיטל הופכים כל נמלה לפיל שיווק עסקים קטנים ברמה של תאגידים.